jazyk

CZ
Mazivá

Fosfáty pre mazivá

Protioterové (AW) a vysokotlakové (EP) prísady:
Bezvodé estery kyseliny fosforečnej, takisto fosforečné estery, alebo fosfáty, sú všeobecné názvy používané v priemyselných odvetviach, tieto reagujú ako samostatné aktívne látky, ktoré znižujú treniu medzi kovovými povrchmi. Tri aryl a tri alkyl fosfáty sa zvyčajne získavajú s príslušných alkoholov, alebo fenolov a fosforooxidchloridov. Na druhej strane je výroba alkylarylfosfátov zložitejšia a vyžaduje si dvojstupňovú reakciu. Zo súčasne dostupných fosforečných esterov ponúkame širokú škálu už po desaťročia - pre aplikácie s olejmi, ale aj na báze vody.

  • RICKO-LUBE Protioterové (AW) a vysokotlakové (EP) prísady
  • RICKO-LUBE Protioterové (AW) a vysokotlakové (EP) prísady
  • RICKO-LUBE Protioterové (AW) a vysokotlakové (EP) prísady