jazyk

CZ

Odformovacie prípravky na dlhé hadice vyrábané na pevných a pružných tŕňoch

Ponúkame sortiment výrobkov na výrobu dlhých hadíc vyrábaných na pevných a pružných tŕňoch.


Odformovacie prípravky na báze rozpúšťadiel a vody pre dlhé hadice na pevných tŕňoch. Pozostávajú z disperzie fluoropolymérov v rýchlo sa odparujúcom rozpúšťadle, alebo vode, aplikuje sa striekaním, natieraním, alebo namáčaním.


Odformovací prípravok na báze vody vhodný pre pružné tŕne (guma, nylon, PP, atď.). Aplikácia striekaním, alebo namáčaním, vynikajúce mazacie vlastnosti.


Na báze rozpúšťadla - mazivo pre pružné tŕne


Riediteľný (1:3) lubrikant na báze rozpúšťadla pre tuhé a pružné tŕne


Odformovací prípravok na báze rozpúšťadla špeciálne navrhnutý na výrobu hadíc brzdových systémov.