jazyk

CZ

2-zložková polyuretánová zalievacia živica/PUR zalievacia živica tvrdnúca pri izbovej teplote

Polyoly sa vytvrdzujú izokyanátom (napr. MDI alebo HDI). Reakcia sa začína priamo pri zmiešaní týchto zložiek. Vznikajúce reakčné teplo je preto mierne, a teda sú možné väčšie objemy zalievania. Uprednostňuje sa používanie polyuretánu z dôvodu jeho nízkej ceny.

Vlhkosť reaguje s izokyanátom a vytvorí CO2, ktorý nie je žiaduci pre úplné zalievanie. Preto poskytujeme živicové zložky, ktoré obsahujú zachytávače vlhkosti, aby zalievacia živica nebola citlivá na vlhkosť.
V závislosti od požiadaviek na zalievanie sú k dispozícii živice s nasledujúcimi vlastnosťami:

 • nízka viskozita a jednoduchá manipulácia,
 • dobrá tepelná vodivosť,
 • nízka tvorba tepla a zmršťovanie,
 • jednoduché prispôsobenie reaktivity,
 • čas želatinácie 2 minúty až 90 minút,
 • zaobchádzanie pri nízkej teplote je takisto možné,
 • flexibilita aj pri nízkych teplotách,
 • vhodné na komponenty citlivé na tlak,
 • dobrá odolnosť proti praskaniu aj pri tepelných cykloch,
 • zalievanie veľkých komponentov,
 • chemická odolnosť,
 • dobrá adhézia,
 • nízke náklady,
 • hlboké zmiešané viskozity s vynikajúcou tekutosťou,
 • vysoký stupeň plnenia s vynikajúcou manipuláciou,
 • schválenie UL 94 V0.