jazyk

CZ

Lepidlá na báze fenolových živíc/polykondenzácia

Fenolové živice v závislosti od svojho zloženia vytvrdzujú pri teplotách v rozsahu 140 až 200 °C. V každom prípade proces vytvrdzovania fenolových živíc vyžaduje teplotu vyššiu ako 100 °C. Fenolové živice sa vyznačujú vysokou lepiacou stabilitou a dobrými mechanickými vlastnosťami. Navyše vykazujú dobrú tepelnú odolnosť až do približne 250 °C. Fenolové živice sú ideálne v aplikáciách, keď je vrstva lepidla vystavená vysokej teplote a keď sa kladie vysoký dôraz na bezpečnosť. Typickými aplikáciami sú lepenie brzdového a spojkového obloženia pri výrobe vozidiel.