jazyk

CZ
Plasty (aditíva, živice a pigmenty)

Odformovacie prostriedky

Výrobky pre všetky druhy technologických a výrobných procesov

  • Vysoká uvoľňovacia schopnosť
  • Ľahko sa aplikuje na výrobky
  • Znížené zanášanie foriem
  • Ekologické výrobky
  • Na báze vody
  • Na báze rozpúšťadiel