jazyk

CZ
Plasty (aditíva, živice a pigmenty)

Antistatics

Technológia našich produktov je založená na samo-organizačných, kontinuálnych ionomérnych poly-elektrolytových polymérnych štruktúrach s iónovou vodivosťou. Tieto polyméry patria do skupiny tzv. IDP polymérov ( z angl. „ inherently dissipative polymers “). Výsledné plastové produkty môžu získať okamžitú vlastnosť statickej disipácie, ktorá sa v čase nemení (permanent antistatic function) a nadobúdajú vynikajúcu funkčnosť pri nízkej relatívnej vlhkosti (12% RH). Charakteristické rozmedzie povrchového odporu v konvertovaných koncových produktov je 1E8 do 5E10 ohmov (IEC61340-2-3)

  • IonPhasE® IPE®