jazyk

CZ
Plasty (aditíva, živice a pigmenty)

Plasty (aditíva, živice a pigmenty)

Aplikácia polymérov vo všetkých oblastiach života je rôznorodá: výroba automobilov, stavebníctvo, obalový priemysel, strojárstvo a elektrotechnika - a v neposlednom rade zdravotníctvo. Polyméry slúžia jedinečnému účelu ako náhrada ťažko spracovateľných lisovaných dielov, ako lepidlá, farbivá, odlievacie živice, alebo nátery. Vďaka novým možnostiam spájania a optimalizácie vlastností materiálov je naše oddelenie polymérov trvale na špici vývoja
V súčasnosti tvoria v oblasti polymérov pigmenty, aditíva a živice najsilnejšie zastúpenie. Sem patria aj špeciálne chemické látky, ktoré sa používajú na zložité úlohy vo všetkých oblastiach spracovania plastov.