jazyk

CZ
Náterové systémy

Síran bárnatý

Všetky priemyselné odvetvia požadujú maximálny štandard farieb a lakov. Naše výrobky na báze síranu bárnatého predstavujú základ pre splnenie tých najvyšších požiadaviek. Ide o dokonalé plnivo pre všetky práškové náterové systémy, zlepšuje tekutosť, optimalizuje lesk a zabezpečuje najlepšie mechanické vlastnosti. Efekt bieleho pigmentu vzniká rozptylom svetla na rozhraní medzi plnivom a okolitým pojivom. Napríklad laky pre automobilový priemysel nielenže musia mať dokonalé optické vlastnosti, ale zároveň musia aj chrániť.

  • Blanc Fixe Síran barnatý