jazyk

CZ
Náterové systémy

Plnivá

  • Síran bárnatý
  • Oxid titaničitý TiO2