jazyk

Náterové systémy

Farebné pasty

Naše špeciálne farebné pasty sú veľmi obľúbené. Na farbenie rôznych plastov, napr. PVC, PMMA, EP, UP, PUR, dodávané potrebné farebné pasty. Rovnako, ako sú požadované pasty na mieru, alebo špeciálne pigmenty, dodávame potrebné farebné pasty. Presným naladením pigmentov a sieťovacích katalyzátorov prinášajú pasty Alco optimálnu silu farby. Kompatibilita so všetkými štandardnými pojivami umožňuje univerzálne použitie.

  • Alco®, Aquaran® Farebné pasty