jazyk

CZ
Náterové systémy

Pigmenty

  • Oxid titaničitý TiO2
  • Efektné pigmenty: fluorescenčné pigmenty
  • Laky pre vákuovú metalizáciu
  • Farebné pasty