jazyk

CZ
Náterové systémy

Baktericídne aditíva

Tekuté produkty na báze vody sú dobrým prostredím pre rast baktérií. Pojivá a zahusťovadlá vodných náterových systémov sú citlivé na baktérie a môžu v tekutej fáze vykazovať degradáciu, s následným silným zápachom a znehodnotením produktu. Baktericídne aditíva tejto degradácii v produktoch na báze vody bránia a chránia tiež povrch v hygienických priestoroch ako sú nemocnice pred rastom baktérií.

  • Promchem Baktericídne aditíva