jazyk

CZ
Náterové systémy

Náterové systémy

Na ochranu farieb a náterových systémov pred vplyvom okolitého prostredia a pred mechanickým namáhaním sú potrebné aditíva. Aby boli splnené vaše individuálne požiadavky, dôležité sú špeciálne prísady. Bodo Möller Chemie má aditíva, ktoré tieto požiadavky spĺňajú a prinášajú ešte viac: Okrem našej modernej rady aditív, polymérov a pigmentov pre každý náterový systém, ponúkame vám aj technické riešenia, vedomosti o predpisoch v oblasti ochrany životného prostredia a rozsiahle poradenstvo.