jazyk

CZ

Spájanie pri stavbe lodí

Na aplikácie pri stavbe lodí ponúkame rôzne vysokokvalitné konštrukčné lepidlá na montáž kompozitných, plastových a kovových dielov, okrem iného na báze epoxidu, metylmetakrylátu, polyuretánu, ako aj elastické lepidlá s vlhkou zložkou, polyméry modifikované silanom, aerodisperné lepidlá, lepiace pasty a silikóny.