jazyk

CZ

Letecký a kozmický priemysel

V oblasti mobility vyžaduje letectvo a kozmonautika v mnohých oblastiach tie najvyššie nároky na technické výrobky, materiály a dodávateľov. V žiadnom inom odvetví nepanuje taký silný tlak na minimalizáciu hmotnosti. Preto tu hrajú veľkú úlohu spojovacie komponenty vystužené uhlíkovými vláknami.

Pri lepení uhlíkových kompozitov s inými ľahkými materiálmi, ako sú hliník alebo titán, musí byť zabezpečená priľnavosť na rôznych druhoch materiálov a musí sa dbať na špecifické vlastnosti materiálov (napr. rôzne rozťahovanie za tepla).
Tieto vlastnosti sa kombinujú s vysokými protipožiarnymi požiadavkami letectva. Preto musia materiály v kabíne spĺňať prísne požiadavky z hľadiska horľavosti, hustoty dymu a toxicity splodín horenia (požiadavka FST podľa FAR 25.853, resp. ABD 0031).

Spoločnosť Bodo Möller Chemie ponúka materiály vystužené uhlíkovými vláknami, živicové systémy, hmoty na vyplnenie okrajov/jadra, ako aj lepidlá s povolením na použitie v letectve. Materiály čiastočne spĺňajú vyššie menované požiadavky FST.

Ako dodávateľská firma pre letecké odvetvie sme etablovali vysoké kvalitatívne štandardy a v letectve sme certifikovaní v súlade s DIN ISO EN 9001, DIN EN ISO 14001 a EN 9120.