jazyk

CZ

Koľajové vozidlá

Na trhu koľajnicových vozidiel narastajú tak požiadavky na opravy, ako aj na ich operačné a environmentálne zložky. Podobne hrá dôležitú úlohu aj vzhľad koľajnicových vozidiel. Našich zákazníkov podporujeme v implementácii dizajnových požiadaviek, používaní ľahkých materiálov a aplikácii bezpečnostných štandardov, ktoré sú v konštruovaní koľajnicových vozidiel veľmi dôležité. U nás nájdete výrobky, ktoré uľahčujú proces aplikácie, a okrem iného zvyšujú stabilitu kvapiek lepidla a stálosť zlepenia, poskytujú krátke aplikačné časy a jednoduchú demontáž a inštaláciu okien.

Protipožiarna ochrana podľa DIN EN 45545-2:2013-08 pre koľajnicové aplikácie
Technická špecifikácia DIN EN 45545-2:2013-08, ktorá vzišla z DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 a ktorá bola ratifikovaná národným právom v marci 2013, určuje požiadavky pre vlastnosti materiálov a komponentov pri požiari. Aby sa plasty kvalifikovali pre určitý typ konštrukcie a triedy použitia v koľajnicových vozidlách, popisuje norma na základe rôznych skupín požiadaviek (R) testovacie metódy na určenie úrovní rizika (HL). HL 3 zodpovedá najvyššej úrovni požiadaviek.

S radosťou vás chceme informovať o tom, že naše liate kompozity a lepidlá sú certifikované v súlade s EN 45545-2.

Koľajové vozidlá