jazyk

CZ

Prepregy pre koľajové vozidlá

Výrobky spoločnosti Hexcel sa už dlho využívajú vo výrobe interiérových súčiastok, ako príklad možno uviesť prepregy impregnované fenolovými živicami. Spoločnosť Hexcel bola priekopníkom vývoja štruktúr koľajových vozidiel, ako sú celé kabíny vodiča s jednotlivo koncipovanými epoxidovanými prepregmi, ktoré sa špeciálne prispôsobovali výrobe veľkých dielov.

V nedávnej minulosti spoločnosť Hexcel použila v priemysle koľajových vozidiel prepregy spevnené uhlíkovými vláknami (CFRP), aby dosiahla značné úbytky na hmotnosti a výrazne tak prispela k dosiahnutiu vyšších rýchlostí a nižšej spotreby prúdu pri projektoch, ako sú vysokorýchlostné vlaky AGV.

  • HexPly® prepregy