jazyk

CZ

Prepregy pre automobilový priemysel

Už niekoľko desiatok rokov sa pri výrobe automobilov najrôznejších značiek a modelov využívajú prednosti prepregov HexPly®, aby sa mohli cielene realizovať požiadavky kladené na výkon, ako je vysoká tepelná odolnosť, odolnosť proti nárazu a vynikajúce optické vlastnosti.

  • HexPly® prepregy