jazyk

Tesnenie priestoru a zníženie hlučnosti

Tesnenie priestoru L&L a akustické technológie znižujú vstup a výstup hluku z karosérie vozidla riadením šírenia hluku pri súčasnom znižovaní rizika korózie karosérie. Elastické tesniace systémy spojov L&L sú k dispozícii vo forme pásky, pasty, výseku, svorky, kovového nosiča a injekčného lisovaného termoplastového nosiča, aby sa účinne prispôsobili rýchlosti budovania zákazníka a požiadavkám na geometriu.