jazyk

Technológie na štrukturálne posilnenie

Technológie na štrukturálne posilnenie L&L dokážu zvýšiť pevnosť, tuhosť a havarijné a akustické vlastnosti vo všetkých typoch autobusov a autokarov. Posilňovacie riešenia L&L umožňujú dolnú kalibráciu alebo zníženie hrúbky steny substrátu bez straty štrukturálnej integrity v hliníkových a oceľových štruktúrach karosérie.