jazyk

CZ

Prepregy a voštinové jadrá pre úžitkové vozidlá

K hlavným výhodám, ktoré vyplývajú z používania kompozitných materiálov v oblasti dopravy, patrí jednoznačne vyššia bezpečnosť, optimalizovaný aerodynamický dizajn, významné zníženie hmotnosti, efektívna prevádzka a vysoká pevnosť.
Spoločnosť Hexcel ponúka riešenia pre odvetvie dopravy zakladajúce sa na komplexných materiáloch z kompozitných štruktúr, ktoré sa uplatnia ako alternatíva kovových materiálov vo forme optimalizovaných prepregov a voštinových jadier.
Kompozitné štruktúry ponúkajú konštruktérom väčšiu voľnosť pri zostrojovaní výrobkov, ktoré potrebujú pre dopravné prostriedky budúcnosti.

  • HexPly® prepregy
  • HexWeb® voštinové jadrá