jazyk

Lepidlá na spájanie jadier lietadiel

Lepidlá na spájanie jadier lietadiel boli vyvinuté na celú škálu dokončovacích operácií šesťhranných jadier. Okrem spájania jadier môžu byť ľahko použité na vyrovnávanie okrajov a vylepšenia rádiusu. K dispozícii sú rôzne formulácie, ktoré poskytujú úplnú kompatibilitu s metódami spracovania (autoklávy, pece a lisy) a cyklami ošetrovania používanými pri výrobe interiérov lietadiel.

Kľúčové atribúty produktu:

 • Súlad s predpismi FST
 • Nízka hmotnosť
 • Jemné ošetrenie, znížené dodatočné obrábanie
 • Termomechanické spenenie materiálov
 • Viacero dostupných konečných hustôt
 • Kompatibilné so širokou škálou šesťhranných a fenolových a epoxidových predimpregnovaných materiálov
 • Lepidlo citlivé na tlak

Typické oblasti použitia:

 • Spájanie jadier
 • Vyrovnávanie okrajov
 • Posilnenie lokálnych okrajov
 • Vylepšenie rádiusu