jazyk

CZ

Lepidlá/FST lepidlá

V lietadlách sú na lepidlá v závislosti od spôsobu použitia kladené rôzne nároky. V prvom rade sa používajú 2K epoxidové lepidlá, ojedinele sa používajú aj 1K epoxidové lepidlá a výrobky na polyuretánovej báze.

1K epoxidové lepidlá
Vlastnosti

  • Vytvrdzovanie za tepla
  • Expandujúce
  • Plnenie väčších lepených medzier („Gap Filling / Shimming“)
  • Mechanické spájanie voštinových nárazov („Core Splicing“)

Výrobok

  • Araldite 204

2K epoxidové lepidlá
Vlastnosti

  • Štrukturálne lepenie
  • Vytvrdzovanie za studena a za tepla
  • Tepelná odolnosť
  • Odolnosť proti chemikáliám

Výrobky

  • Araldite 420 A/B
  • Araldite AW 134 / HY991
  • Araldite 2011
  • Araldite 2013
  • Araldite 2015

2K epoxidové lepidlá s FTS protipožiarnymi vlastnosťami
Vlastnosti

  • Štrukturálne lepenie
  • Vytvrdzovanie za studena a za tepla
  • Tepelná odolnosť
  • Vhodné na lepenie v kabíne lietadla
  • Protipožiarne vlastnosti FST

Výrobky

  • Epibond 8000 FR
  • Araldite 1570 FST

2K polyuretánové lepidlá
Vlastnosti

  • Lepenie vysokoteplotných termoplastov a kovov
  • Samohasiace

Výrobky

  • Uralane 5774 A/C
  • Uralane 5772 A/C