jazyk

CZ

Lepidlá/FST lepidlá

V lietadlách sú na lepidlá v závislosti od spôsobu použitia kladené rôzne nároky. V prvom rade sa používajú 2K epoxidové lepidlá, ojedinele sa používajú aj 1K epoxidové lepidlá a výrobky na polyuretánovej báze.

1K epoxidové lepidlá
Vlastnosti

 • Vytvrdzovanie za tepla
 • Expandujúce
 • Plnenie väčších lepených medzier („Gap Filling / Shimming“)
 • Mechanické spájanie voštinových nárazov („Core Splicing“)

Výrobok

 • Araldite 204

2K epoxidové lepidlá
Vlastnosti

 • Štrukturálne lepenie
 • Vytvrdzovanie za studena a za tepla
 • Tepelná odolnosť
 • Odolnosť proti chemikáliám

Výrobky

 • Araldite 420 A/B
 • Araldite AW 134 / HY991
 • Araldite 2011
 • Araldite 2013
 • Araldite 2015

2K epoxidové lepidlá s FTS protipožiarnymi vlastnosťami
Vlastnosti

 • Štrukturálne lepenie
 • Vytvrdzovanie za studena a za tepla
 • Tepelná odolnosť
 • Vhodné na lepenie v kabíne lietadla
 • Protipožiarne vlastnosti FST

Výrobky

 • Epibond 8000 FR
 • Araldite 1570 FST

2K polyuretánové lepidlá
Vlastnosti

 • Lepenie vysokoteplotných termoplastov a kovov
 • Samohasiace

Výrobky

 • Uralane 5774 A/C
 • Uralane 5772 A/C