jazyk

CZ

Automobilový priemysel a doprava

Pri výrobe v automobilovom priemysle a odvetví dopravy sú dlhodobo dôležitými kritériami pohodlie, bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť. Pridávajú sa aj nové faktory, ako nízka spotreba a nízke emisie, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní konkurenčných výhod na rýchlo sa rozvíjajúcom automobilovom trhu.
S nami nájdete vysokokvalitné produkty na dosiahnutie nákladovo efektívnych a inovačných riešení vašich potrieb týkajúcich sa interiéru, karosérie a hnacieho ústrojenstva: polyuretány, elastoméry, nátery, kvapaliny, lepidlá, produkty na riadenie akustiky. Okrem toho naši technici podporia vaše procesy s našimi poznatkami z oblastí od výroby a dodávateľského reťazca až po výskum a vývoj.

Naše produkty sú vhodné na tieto aplikácie:

  • tesnenie,
  • (konštrukčné) spájanie,
  • zníženie zložitosti komponentov čiastočnou integráciou,
  • vyššia neohybnosť pri menšej hmotnosti,
  • používanie ľahkých materiálov,
  • konštrukčné peny na formovanie dutín a na zlepšenie akustického výkonu a výkonu pri náraze.