jazyk

CZ
Mazivá

Pasivačné prísady na kovy

Pasivačné prísady na kovy sú špeciálne druhy inhibítorov korózie, ktoré hlavne na neželezných kovoch vytvárajú pasivačný ochranný film. Účinok je založený na vytvorení ochranného filmu na príslušnom povrchu. Vytvorením pasivačného ochranného filmu aktivátory bránia prechádzaniu katalytických medených iónov do oleja a oxidatívnemu účinku medeného povrchu v dôsledku kyslíka prípadne produktov starnutia oleja. Produkty sú rozpustné vo vode, alebo oleji, a sú k dispozícii v tekutej aj pevnej forme.

  • RICKO-KOR-CU Pasivátory na kovy, inhibítory pre meď/mosadz