jazyk

CZ
Mazivá

Inhibítory korózie pre viaceré kovy

RICKO MULTI sú zmesi tekutých inhibítorov korózie kovov. Aktívne komponenty sú rozpustné v minerálnych olejoch, vode a mnohých organických rozpúšťadlách. Vďaka nášmu programu inhibítorov a individuálnych služieb poskytovaných prostredníctvom systémového prístupu vám pomáhame dosiahnuť kritickú výhodu pred konkurenciou.

  • RICKO-MULIT - Inhibítory korózie pre viaceré kovy