jazyk

CZ
Mazivá

Odpeňovače

Redukujú penivosť pri silnom pohybe. Mechanizmus je založený na absorpčných vlastnostiach - pena sa absorbuje do veľkých bublín, ktoré sa rýchlo rozpadávajú. Naše produkty sú rozpustné v olejoch a v palivách, ako aj vo forme emulzií vo vodných systémoch.
Sie verringern die Schaumneigung bei starker Bewegung. Der Mechanismus zeichnet sich durch schaumdämpfende Eigenschaften aus durch die Bildung von grossen schnell zerfallenden Blasen. Unsere Produkte sind löslich in Ölen und Kraftstoffen sowie in wässrigen Systemen emulgierbar.

  • RICKO-DEFOAMER-ÖL Odpeňovače pre minerálne oleje
  • RICKO-DEFOAMER-WL Odpeňovače pre systémy na báze vody