jazyk

CZ
Guma

Odformovacie prípravky

V podobe prinášame celý sortiment odformovacích prípravkou, ktoré sa v širokej miere používajú v gumárenskom priemysle - od pneumatík a automobilových komponentov z gumy, až po remene a podložky.


 • Vytvára tvrdý živicový film, ktorý prináša trvanlivosť a nízke trenie
 • Trvanlivý povrch pre lepšie uvoľňovanie bez prenosu a nanášania materiálu na forme
 • Vynikajúce uvoľňovanie všetkých druhov gumy - maximalizácia počtu použití na jednu aplikáciu
 • Čistejšia forma po dlhší čas
 • K dispozícii aj v 400 ml aerosolovom nehorľavom balení (stlačený vzduch) • Koncentrovaný SPMRA na báze vody
 • Zákazník môže riediť až v pomere 5:1 tesne pred aplikáciou, čím sa podstatne znižujú výrobné náklady
 • Riedený výrobok je stabilný po dobu 2 týždňov • Tvrdý trvanlivý náter pre aplikácie citlivé na prenos materiálu • Univerzálny odformovací prípravok
 • Pre špeciálne aplikácie v gumárenstve takmer bez prenosu (HNBR, chlórované, sulfónované)
 • K dispozícii aj v 400 ml aerosolovom nehorľavom balení (stlačený vzduch) • Výrobok s veľmi nízkym trením pre ťažko odformovateľné gumené výrobky (hlboké dutiny, alebo krátke hadice)
 • Môže sa použiť na odlievané PU a pri rotačnom formovaní • Nízky obsah sušiny/nízke náklady
 • Alternatíva pre zákazníkov k tradičným odformovacím prípravkom, kde sa aplikácia vyžaduje takmer po každom uvoľnení z formy, avšak kde nejde o parametre prenosu materiálu a uvoľňovania. • Vysoko výkonný výrobok s veľkou nákladovou efektivitou
 • Pre aplikácie, kde hlavným cieľom nie je dosiahnuť maximálny počet cyklov na jednu aplikáciu
 • Vyvinuté osobitne pre výrobu pneumatík, kde sa aplikuje raz za zmenu
 • Predlžuje životnosť foriem (až 6-násobne v porovnaní s konkurenciou)
 • Prináša lepšie výsledky z hľadiska odformovania a povrchu pneumatík a iných komponentov • Antikorózne zloženie
 • Môže sa používať na formy z čiernej ocele pri izbovej teplote
 • Bráni korózii vo formách ohrievaných priamou parou