jazyk

CZ

Zakvapkávacia živica

Impregnácia živicami umožňuje uzavretie a utesnenie dutín a priestorov medzi vinutiami drôtov. Fixáciou drôtov okolo vinutia sa dosahuje lepšia izolácia a minimalizované vibrácie. Tento postup tiež zvyšuje tepelnú vodivosť a poskytuje lepšiu ochranu pred vonkajšími vplyvmi (prostredia) a vytvára efekt spojenia na lamináciách.

Kritériá vysokokvalitnej impregnácie:

  • úplné preniknutie živice do existujúcich medzier,
  • žiadne bubliny v hmote na vinutí,
  • vytvára spojenie s lamináciami,
  • žiadne zvyšky živice na hriadeľoch a doskách.


2-zložková zakvapkávacia živica na báze epoxidovej živice, vytvrdzujúca pri vyššej teplote

  • tekutý systém 2-zložkovej zakvapkávacej živice, bez rozpúšťadiel a bez DDM
  • impregnácia a mechanická solidifikácia namáhaných vinutí elektromotorov pre nízke zaťaženie 500 W až niekoľko kW
  • malé rotory a statory
  • homogénna, lepiaca sila, vysokokvalitná impregnácia mechanického a elektrického vinutia s vynikajúcou tepelnou zaťažiteľnosťou