jazyk

CZ

Produkty elektrického čističa

Ponúkame vysoko spoľahlivé produkty čistenia pre elektronickú montáž a aplikácie polovodičov. Naše čističe sú koncipované na použitie v štandarde Inline a Batch systémov na odstraňovanie tavidiel, čističoch matríc a chybných tlačí, ako aj parných odmasťovacích zariadeniach. Máme tiež kompletný rad manuálne použiteľných, nevodnatých produktov, ktoré sú ideálnou náhradou za izopropylalkohol (IPA). Tieto produkty boli špeciálne prispôsobené dnešným požiadavkám týkajúcich sa výkonu, znášanlivosti a ochrany životného prostredia.

 • AXAREL®
 • BIOACT®
 • LENIUM®
 

Oblasti použitia

 • Vojenské a letecké konštrukčné skupiny dosiek s plošnými spojmi
 • Wafer Level Packages a Wafer-Bumping
 • Konštrukčné prvky – pasívne a aktívne
 • Keramické a hybridné konštrukčné skupiny dosiek s plošnými spojmi
 • Sieťové a zapaľovacie moduly
 • Mikroelektromechanické systémy (MEMs)
 • RF a mikrovlnné zariadenia
 • Flip Chip Packages
 • Drôtové prístroje
 • Snímač nameraných hodnôt – tlak, teplota, optický
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Skúšobné karty

Aplikácie

 • Inline a Batch odstraňovanie tavív na vodnej báze
 • Inline a Batch odstraňovanie tavív na polovodnej báze
 • Parné odmasťovanie na odstraňovanie tavív
 • Vodnaté čistenie matríc/chybných tlačí
 • Čistenie matríc/chybných tlačí na báze rozpúšťadiel
 • Čistenie pri manuálnom dorábaní