jazyk

CZ

Dvoj- alebo viaczložkové epoxidové živice na výrobu plastov vystužených vláknom (konštrukčných kompozitov) a povrchových vrstiev

  • Epoxidové živice
  • Fenolové živice
  • Amino a anhydridové systémy
  • Formulované systémy so živicovým vytvrdzovačom
  • Polyamidoimid (ochranný lak)
  • Polyimid
  • Bismaleimidové živice
  • Jednozložkové systémy na báze epoxidovej živice
  • Epoxidové živice
Plasty majú zavedené miesto v priemyselnej výrobe a predovšetkým plasty vystužené vláknom majú veľký význam pri výrobe komponentov vystavených vysokému namáhaniu. Vláknové kompozitné materiály poskytujú vlastnosti a možnosti dizajnu, ktoré nie sú vždy možné v prípade tradičných materiálov. Dodávame špičkové živicové systémy, ktoré sú už zavedeným prvkom v leteckom a kozmickom priemysle, zdravotníctve a elektronike, a dokonca aj pri výrobe športového výstroja.

Spoločnosť Bodo Möller Chemie ponúka živicové systémy na výrobu predimpregnovaných komponentov, na procesy živicového vstrekovania a vlievania, ako aj na ručnú lamináciu, vinutie vlákien a pultrúziu. Molekulárna štruktúra systémov na báze epoxidovej živice je lineárny reťazec s reakčnými epoxidovými skupinami na koncoch, ktoré sú zodpovedné za spojenie s vytvrdzovačom. Dodávame systémy s vytvrdzovaním za horúca aj za studena. Epoxidové živice môžu reagovať s mnohými rôznymi vytvrdzovačmi, preto možno dodávať vopred naformulované produkty alebo takzvané „stavebné bloky“, ktoré umožňujú rôzne kombinácie živice a vytvrdzovača a umožňujú veľkú slobodu pri vytváraní zloženia systému.