jazyk

Posilnenie vnútorného panela

Je to ľahký epoxidový materiál, ktorý bol vyvinutý ako posilnenie vnútorného panela lietadla tak, aby umožnil jednoduché posilnenie šesťhranných jadier v strategických oblastiach bez pridania nepotrebnej záťaže. Typické aplikácie zahŕňajú vylepšovanie okrajov a posilnenie vyhradenej oblasti tak, že je možné pripevnenie kovových závesov dverí a vložiek. Dodáva sa ako homogénny materiál a nie je potrebné žiadne miešanie alebo váženie viacerých zložiek. Materiál na spevnenie panela od L&L je dostupný vo forme pasty s vysokou viskozitou na manuálnu aplikáciu a s nízkou viskozitou na použitie s mechanickým čerpadlom. Po ošetrení môže byť výrobok opracovaný a vyhladený. Tieto „bezzápachové“ materiály neobsahujú žiadne produkty CMR, a preto sú používateľsky prívetivé.

Hlavné vlastnosti výrobku:

  • Nízka hmotnosť
  • Výborné mechanické vlastnosti
  • Používateľský prívetivé
  • Súlad s predpismi FST
  • Dlhšia životnosť poličiek
  • Jemné ošetrenie, znížené dodatočné obrábanie

Typické oblasti použitia:

  • Šesťhranná výplň
  • Lokálne zosilnenie
  • Vylepšenie okrajov
  • Lepenie vložiek