jazyk

CZ

Metakrylátové lepidlá (MMA)

MMA lepidlá sú reakčné lepidlá na báze esterov kyseliny metakrylovej. Vytvrdzovanie reaktívnych systémov prebieha na princípe radikálnej reťazovej polymerizácie. S rýchle tvrdnúcimi MMA lepidlami sa dosahuje pevnosť v šmyku viac ako 30 MPa ešte pred stuhnutím. V mnohých prípadoch sa môže dosiahnuť funkčná pevnosť 5 MPa už po 5 minútach.