jazyk

CZ

2-zložkové lepidlá na báze epoxidovej živice

2-zložkové EP systémy sa vytvrdzujú pri vysokých aj nízkych teplotách. Použitie tepla môže skrátiť čas vytvrdzovania. Použitím tepla sa zvyšuje hustota vzájomného spojenia, konečná sila má tendenciu byť vyššia a zostáva na mierne vyššej úrovni. V 2-zložkových systémoch na báze epoxidovej živice sa funkčné vlastnosti oboch zložiek vzájomne prispôsobujú a neodporujú si. Dávkovacie pomery sú určené výrobcom a musia sa dodržať. Dávkovanie, miešanie a aplikáciu možno vykonať ručne alebo mechanicky. Vďaka rôznorodému času vytvrdzovania a plynule prispôsobiteľnej reaktivite lepidla sú 2-zložkové epoxidové lepiace systémy vynikajúce na riešenie problémov pri použití kovov v odvetví dopravy alebo pri výrobe lietadiel.