jazyk

CZ

Prehľad produktov Araldite a Araldite 2000+

araldite

Araldite 2010-1
Rýchle vytvrdzovanie, tvrdené, vysoká pevnosť v šmyku a odolnosť proti odlupovaniu

Araldite 2011
Viacúčelové, dlhá funkčná životnosť, dobrá odolnosť proti dynamickému zaťaženiu

Aradite 2012
Rýchle vytvrdzovanie, viacúčelové, spája širokú škálu materiálov

Araldite 2013
Vyplňovanie medzier do 5 mm, kovové sfarbenie, vhodné na zvislé aplikácie, odoláva chemickým látkam

Araldite 2014-1
Odolnosť proti vysokým teplotám (do 120 °C), vysoká odolnosť proti vode a chemickým látkam, vyplňovanie medzier, sivá pasta

Araldite 2015
Vyplňovanie medzier do 10 mm, tvrdená pasta, ideálne na GRP, SMC

Araldite 2018
Dvojzložkový PU lepiaci systém ideálny na spájanie termoplastov, dobrá UV stabilita, flexibilný

Araldite 2021
Rýchle vytvrdzovanie, viacúčelové, vysoká odolnosť proti odlupovaniu

Araldite 2022
Vynikajúca odolnosť proti benzínu a olejom, metakrylátové lepidlo na rýchle montážne činnosti pre široké spektrum substrátov vrátane tých, ktoré sa môžu ťažko spájať

Araldite 2040
Dvojzložkové flexibilné polyuretánové lepidlo ideálne na spájanie plastov, nízke zmršťovanie, vyplňovanie medzier, ideálne na hrubé spájanie

Araldite 2047
Metakrylátové lepidlo vyžadujúce minimálnu prípravu povrchu, dobré vlastnosti na inak ťažko spojiteľné substráty, vysoká odolnosť proti nárazom v rámci širokého rozsahu teplôt, vyplňovanie medzier

Araldite 2052
Metakrylátové lepidlo, odolnosť proti veľmi vysokým teplotám (až do 200 °C), vynikajúca chemická odolnosť, tixotrópna pasta, rýchle vytvrdzovanie, dobrá adhézia aj bez dôkladnej prípravy povrchu

Araldite 2055
Dvojzložkové polyuretánové lepidlo na vyplňovanie medzier, dlhý čas medzi nanesením a zlepením, odoláva poveternostným vplyvom a vlhkosti, nízke zmršťovanie, vhodné na spájanie rôznych kovových a plastových substrátov, vyplňovanie medzier

Všetky produkty sú k dispozícii v 50 ml, 200 ml a 400 ml náplniach a 2 kg pracovných baleniach.


  • Nasledujúce skupiny produktov takisto patria k radu Araldite:

Metakrylátové lepidlá Araldite
2-zložkové lepidlá na báze epoxidovej živice Araldite
2-zložkové polyuretánové lepidlá Araldite
Fenolová živica
Živica na výrobu plastov vystužených vláknom (konštrukčné kompozity)
Epoxidová zalievacia živica pre elektrický a elektronický priemysel
Základné živice
Upravené a neupravené kvapalné epoxidové živice a vytvrdzovacie činidlá
Reaktívne rozpúšťadlá
Pevné epoxidové živice a vytvrdzovacie činidlá

araldite