jazyk

CZ

Odborná konferencia

Okrem vzdelávacích seminárov usporadúva spoločnosť Bodo Möller Chemie aj odborné konferencie, na ktorých sa diskutuje o napínavých témach a trendoch v odvetví. V roku 2014 sa po prvý raz uskutočnila odborná konferencia Bonding Visions, na ktorej experti z oblasti výskumu a priemyslu predstavili aktuálne aj budúce trendy, vývoj a budúce možnosti v oblastiach ľahkých konštrukcií, kompozitov a lepiacich technológií. Na základe prednášok a príkladov z praxe znázornili znalci z odvetvia rôzne inovatívne aplikačné scenáre. Odbornú konferenciu doplnila pôsobivá exkurzia v závode značky AIRBUS v obci Finkenwerder. Počas večerného programu mali referenti a účastníci príležitosť porozprávať sa v príjemnej atmosfére.


Tešíme sa na to, ako vám poskytneme ďalšie ponuky odborných konferencií. Vítame aj podnety a návrhy na témy, ktoré vás zaujímajú.

Bonding Vision