jazyk

CZ

Aplikačno-technické služby

Pri všetkých aplikačných a procesných otázkach sme vám k dispozícii a podporujeme vás rozsiahlym aplikačno-technickým know-how.

Aplikačno-technické služby perfektne dopĺňajú naše výkonné produktové portfólio: Prostredníctvom technického poradenstva a nášho laboratória aplikácie lepidiel vám kedykoľvek radi poradíme pri všetkých typoch aplikačných a procesných otázok. V rámci vzdelávacích seminárov a odborných diskusií vám sprostredkujeme praktické aplikačné know-how a budeme diskutovať o napínavých témach a priemyselných trendoch. Keďže je náš prečerpávací servis certifikovaný v súlade s EN 9120, spĺňa spoločnosť Bodo Möller Chemie aj vysoké kvalitatívne nároky leteckého priemyslu.