jazyk

CZ

Spoločnosť

Bodo Möller Chemie Group je nezávislý rodinný podnik, ktorý sa zároveň považuje za globálneho hráča.
Bodo Möller podnik založil v meste Offenbach v roku 1974. Je majiteľom, akcionárom a prezidentom Bodo Möller Chemie Group. Manažment vedie jeho dcéra Korinna Möller-Boxberger a Frank Haug, s podporou Jürgen Rietschle. Každý zamestnanec spoločnosti Bodo Möller Chemie Group stojí za kvalitou a jedinečnosťou riešení, produktov a služieb svojim menom a svojou prácou.

Nezávislosť rodinného podniku predstavuje pre našich zákazníkov výrazný prínos. Umožňuje nám stať sa kľúčovým prvkom medzi výrobcom a spracovateľským priemyslom. Táto sprostredkovateľská pozícia zaručuje neutrálnosť poradenstva a know-how od našich expertov: našim cieľom je poskytovať profesionálne služby s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

Permanentne zvyšujeme naše kapacity aby sme splnili rastúce požiadavky a zmeny v odvetví a u našich zákazníkov. Ciele, ktoré si stále a znovu stanovujeme per našu výkonnosť a pre náš rast, dosahujeme neustálym zlepšovaním.