jazyk

CZ

Organizácia

Bodo Möller Chemie Group sa považuje za rozhodujúci a spojovací prvok medzi chemickým priemyslom a odvetvím ďalšieho spracovania. Práve preto sú pre nás veľmi dôležité malé vzdialenosti: vďaka logistickej pobočke Transbest v Offenbachu a vďaka ďalším spoľahlivým logistickým partnerom vám vašu objednávku doručíme čo najskôr, s našimi regionálnymi pobočkami, miestnymi kanceláriami a skladovými kapacitami sme stále vo vašej blízkosti.
Na operatívnej úrovni sú pre Bodo Möller Chemie veľmi dôležité nasledujúce skutočnosti: optimálny a spoľahlivý dodávateľský reťazec, vysoké skladové kapacity a splnenie všetkých požiadaviek modernej chémie a aktuálnych bezpečnostných požiadaviek.
Naše najmodernejšie plniace a manipulačné zariadenia umožňujú flexibilnú reakciu na individuálne požiadavky. Či už ide o kontajnerové zásielky, alebo malé množstvá, vaša objednávka sa k vám vždy dostane maximálne rýchlo.