jazyk

CZ
Kvalita a bezpečnosť

Kvalita

Firemná stratégia spoločnosti Bodo Möller Chemie je založená na princípoch kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, zdravia a etiky.
Náš integrovaný systém riadenia kvality zabezpečuje, že do úvahy budú vzaté všetky záujmy spoločnosti. Centrála Bodo Möller Chemie v Nemecku bola certifikovaná podľa

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • EN 9120

Každoročné kontrolné audity boli vždy úspešné. Zavedený integrovaný systém riadenia pokračuje v implementácii programu zodpovednej starostlivosti a požiadaviek definovaných za týmto účelom.
Dodržiavame princípy našej centrály v Offenbachu a rešpektujeme tieto vzorové odporúčania.