jazyk

CZ
Kvalita a bezpečnosť

Bezpečnosť

Pre našu bezpečnostnú politiku sú zásadné nasledujúce body:

  • Našou povinnosťou je čo najviac minimalizovať potenciálne škody.
  • Bezpečnosť práce: Naši pracovníci sú pravidelne školení na tému bezpečnosti a ochrany životného prostredia za účelom zvýšenia ich povedomia a vedomostí v týchto oblastiach.
  • Otvorená diskusia s našimi pracovníkmi a úzka spolupráca s orgánmi prispieva k zaisteniu kvality jednak v spoločnosti ako aj v rámci našich procesov.
  • Naše zariadenia pravidelne kontrolujú nezávislí bezpečnostní experti. Vďaka nášmu udržateľnému rozvoju spĺňame naše ekologické záväzky a garantujeme najvyššiu bezpečnosť prostredníctvom skladových zásob a balenia.
  • Bezpečnostné zariadenia sú vždy najmodernejšie rovnako ako aj príslušné organizačné opatrenia, ktoré sa používajú v prípade núdze. Pre nás zákonného požiadavky v týchto oblastiach predstavujú absolútne minimum.


Karty bezpečnostných údajov :
Naši zákazníci automaticky dostávajú nové karty bezpečnostných údajov vždy keď je potrebná ich aktualizácia. Ak by ste potrebovali akékoľvek iné aktualizované karty bezpečnostných údajov, neváhajte nás kontaktovať a my vám okamžite zašleme ich najnovšiu verziu.

Centrála Bodo Möller Chemie v Nemecku bola úspešne overená podľa SQAS/ESAD I a II. SQAS/ESAD nie je certifikácia ale dobrovoľný systém hodnotenia procesov v rámci spoločnosti. Stavia na programe zodpovednej starostlivosti a obsahuje početné požiadavky, ktoré ďaleko prekračujú jednak zákonné predpisy ako aj štandardy ISO 9001 a 14001.

Centrála Bodo Möller Chemie tiež vyhovuje požiadavkám predpisu REACH. REACH (Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok) je európsky predpis, ktorý požaduje aby všetci výrobcovia chemických látok identifikovali riziká spojené s ich výrobkami pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Odkedy sa spoločnosť Bodo Möller Chemie Nemecko pripojila k VCH (Asociácia chemického obchodu a distribúcie v Nemecku), aktívne sa zúčastňujeme na Programe zodpovednej starostlivosti. Implementácia tohto programu predstavuje náš príspevok k udržateľnému rozvoju.

Dodržiavame princípy našej centrály v Offenbachu a rešpektujeme tieto vzorové odporúčania.