jazyk

CZ

Dementi

Niektoré linky na tejto web stránke odkazujú na iné web stránky, ktoré udržiavajú tretie strany, ktoré sú mimo kontrolu Bodo Möller Chemie. Prepojené stránky boli pred prepojením preskúmané z hľadiska možného porušenia zákona. V čase vytvorenia prepojenia nebol zistený žiadny nezákonný obsah. Web stránky, ktoré udržiavajú tretie strany na tejto web stránke nemôžu byť prezentované vo vlastnom rámci. Bodo Möller Chemie nekontroluje ani nepodporuje žiadne informácie,produkty, alebo služby na web stránkach stretí strán. Preto Bodo Möller Chemie nemôže zaručiť presnosť ani žiaden iný aspekt informácií uvedených na iných web stránkach. Ak sa zistí, že prepojené stránky obsahujú nezákonný obsah, príslušné prepojenie bude okamžite odstránené. Ak by ste na týchto stránkach, na ktoré ukazujú linky z našej stránky, takýto obsah našli, okamžite nás prosíme informujte.